Ứng dụng


Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế, nhà thông minh, thiết bị liên lạc, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, máy POS thanh toán di động, thiết bị PDA cầm tay, dụng cụ điện tử ô tô và các lĩnh vực khác.